Persondatapolitik

Hos TransSoft beskytter vi dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred og rettigheder til egne data. Her i vores persondatapolitik (oplysningspligt), kan du se hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os, leverandør hos os eller benytter dig af vores hjemmeside og nyhedsbreve.

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At TRANSSOFT A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

 • At du er velkommen til at kontakte Jan Pedersen - Telefon: 98113566 - Mail: jan@transsoft.dk.

 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b.

 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale/kontrakt/leverance jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b. Det kan også være vores legitime interesse i markedsføring og orientering til kunder og leverandører om nye ydelser og produkter og andre nyheder jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. Det kan også være dit samtykke f.eks. i forbindelse med opslag på vores hjemmeside jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a.

 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f.eks. navn, adresse), særlige (f.eks. cpr-nummer) eller følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger).

 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.

 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.

 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.

 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.

 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

TransSoft A/S

CVR: 17203584

Skelagervej 375L,

​9000 Aalborg

Rutevejledning

98 11 35 66

info@transsoft.dk

Hent TeamViewer:

Klik her

Åbningstider

Man - Fredag:​

08.00 - 16.30​

Weekend:

Lukket