Databehandleraftale

TransSoft er en dataansvarlig virksomhed som alle andre, men i forhold til vores kunder er vi også databehandler idet vi behandler persondata på vegne af vores kunder. Vi arbejder under instruks fra kunden. Instruksen sker når kunder betjener sig af vores produkter og services i et eller flere systemer og tjenester, som den dataansvarlige køber hos os. Det kan f.eks. være Microsoft Business Central, Microsoft C5, Transsoft Løn, E-tast og backup tjenester.

Databehandleraftalen fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Aftalen indeholder også en bestemmelse om fortrolighed. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en tavshedspligt. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Databehandleraftalen indeholder desuden bestemmelser om behandlingssikkerhed, anvendelse af underdatabehandlere, overførsel af oplysninger til tredjelande, bistand til den dataansvarlige, underretning om brud på persondatasikkerheden, sletning og tilbagelevering af oplysninger.

Det er den dataansvarlige kunde, der skal føre tilsyn med os og foretage revision af aftalen. For at lette denne proces vil vi – for egen regning - indhente en erklæring/inspektionsrapport fra en uafhængig tredjepartvedrørende vores overholdelse af databeskyttelsesforordningen, mv. Inspektionsrapporten vil følge ISAE 3402 standarden samt gennemgang af vores GDPR-dokumentation.

Databehandleraftalen indgår vi med hver enkelt kunde. Aftalen underskrives med elektronisk signatur af begge parter.

TransSoft A/S

CVR: 17203584

Skelagervej 375L,

​9000 Aalborg

Rutevejledning

98 11 35 66

info@transsoft.dk

Hent TeamViewer:

Klik her

Åbningstider

Man - Fredag:​

08.00 - 16.30​

Weekend:

Lukket